Eerste beoordeling naar Nederlands recht voor Vlaamse KMO’s

Voor Vlaamse cliënten en hun advocaten die te maken hebben met Nederlands recht of Nederlandse rechtbanken, wil Rogius graag eerste aanspreekpunt zijn voor:

  1. intakegesprek met client en/of advocaat van client en dossier bestuderen
  2. analyse maken inclusief voorstel voor wijze van aanpak  van de kwestie, bijvoorbeeld onderhandelen, procederen, arbitrage, bindend advies en/of bemiddelen of een combinatie (’trajectkeuzebegeleiding’)
  3. benaderen van bemiddelaar, externe advocaat/arbiter/bemiddelaar  en/of anderszins expert en offerte uitonderhandelen (’trajectbegeleiding’)

Voor deze 3 stappen rekent Rogius een vaste prijs (fixed fee) van € 975,- plus BTW en eventuele externe kosten vooraf te bespreken.